Du lịch Bình Liêu

Tháng Sáu 14, 2021

Phát triển du lịch gắn với giảm nghèo ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế tạo nguồn thu chính của nhiều quốc gia trên thế giới. Du lịch không chỉ tạo việc làm và thu nhập mà còn là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho phát triển chuỗi dịch vụ và tiêu thụ hàng hóa cho nhiều quốc gia, nhiều địa phương tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội. Bên […]