Dao Chàm

Tháng Mười Một 18, 2020

Lễ cấp sắc của người Dao ở Hà Giang

Đồng bào người Dao sinh sống trải rộng tại các miền rừng núi và một số tỉnh trung du phía Bắc sở hữu một kho tàng văn hóa độc đáo với nhiều phong tục tập quán truyền thống, đặc biệt là các nghi lễ chu kỳ đời người, trong đó có lễ cấp sắc. Lễ cấp sắc là gì, nó có nguồn gốc như thế nào và tại […]