Lễ hội Khô Già Già – Nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nhì Đen tại Y Tý, Lào Cai

Bảo tồn dựa vào cộng đồng và chia sẻ lợi ích ở một số Khu bảo tồn, Vườn quốc gia ở Việt Nam
Tháng Mười 1, 2020