CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Du lịch có trách nhiệm là tạo ra những nơi tốt hơn để ở, và tạo ra những nơi tốt hơn để ghé thăm. (Tuyên bố Cape Town, 2002) 
Lựa chọn du lịch có trách nhiệm làm tôn chỉ, Trung tâm CCD luôn tôn trọng, gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa cộng đồng và các hệ sinh thái mà chúng tôi đồng hành. Đó là lý do để chúng tôi luôn nỗ lực nhằm:
  • Giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực tới kinh tế, môi trường, xã hội;
  • Tạo ra nhiều nguồn lợi kinh tế và nâng cao phúc lợi cho người dân địa phương;
  • Khuyến khích người dân địa phương tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ;
  • Đóng góp tích cực vào việc bảo tồn các di sản thiên nhiên và văn hóa;
  • Mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối liên kết và sự tôn trọng lẫn nhau giữa du khách và người dân địa phương, tạo hiểu biết về văn hóa, xã hội và môi trường tại địa phương;
  • Cải thiện điều kiện làm việc và tham gia vào hoạt động du lịch cho người dân địa phương;
  • Xây dựng niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho cộng đồng.